Speaker

Zhang Bingyu Jim

ICT 4 Green & Digitalization. Huawei